04-10-2010 Strukton Bouw en Onderhoud gunt H&F Schilderwerken uit Drachten de opdracht voor de Herbergier te Dronrijp.

Herbergier Dronrijp is een kleinschalige woonvoorziening in Friesland voor mensen met geheugenproblemen oftewel dementie. Dit kunnen jongere of oudere mensen zijn. De sfeer die men zal ervaren is die van rust, warmte, geborgenheid en respect. Het uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk een eigen manier van leven kan worden voortgezet.

De uit te voeren werkzamheden zijn glas- en schilderwerkzaamheden en wandafwerking. De activiteiten voor H&F Schilderwerken starten in oktober en zullen tot begin 2011 doorlopen.