13-11-11 In de Prinsessenbuurt te Grouw is in oktober 2010 gestart met de sloop van 76 woningen. Op de nu vrijgekomen plek, worden 45 nieuwe woningen gebouwd. Deze bestaan uit 30 huurwoningen en 15 koopwoningen. De bouw van deze woningen zal gefaseerd verlopen.

De 45 woningen zullen door Van der Werf`s Bouwbedrijf worden gerealiseerd. H&F Schilderwerken zal van deze woningen het glas en binnen schilderwerken uitvoeren. De werkzaamheden van H&F Schilderwerken zullen starten aan het einde van dit jaar.